Peristiwa

Geguritan : Katresnan Dumadaan Aku Kepranan Marang Sliramu !

34.8K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
14:55
30 AGS 2012
Penulis

AMBARAWA, RIMANEWS -- CINTA ( Katresnan ) adalah topik yang paling purba dan tak akan selesai sampai akhir Zaman, Romeo dan Juliet novel karya  Pujanga dari Inggris Williams Skakespiere cermin dari Cinta dia tempuh apapun yang terjadi, dan dalam Khasanah kesusasteraan kita juga kita kenal Pranajaya dan Layonsari juga kisah cinta Roro Mendut, bahkan dalam Babad Candi Sewu itu adalah cermin rasa cinta Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang sebagai tanda cinta dan permintaan orang yang Dicinta, dibawah ini Geguritan dengan tema Cinta Oleh Biyung Amie Williams ( W Kusumo Amboro, Editor )

TRESNAKU - TRESNAMU

Rikala kori dakbukak byak
Kaya sinamber gelap lepat

Iki tenan apa ngimpi ?
Sliramu jumeneng nyunggi katresnan
Panggah ora owah
Dinodhog rasa jroning dhadha
Meh wae aku kantaka.

Angenku daklarak ing pangumbaran
Telungpuluh loro warsa kepungkur
Kangmas,
Rasa tentrem rinengkuh ing astamu
Edhum nyawang sorot netramu
Aku katrem, aku kasmaran

Engga wektu jumangkah mlaku
Tresnaku-tresnamu dadi rangu
Kelindhes wektu
Daktantang daktanting ora maelu
Sansaya adoh lumayu
Tangeh anggonku bakal ngluru

Kangmas,
Tresnaku tresnamu ginubel wektu
Lawase padha paprentahan Orde Baru
Wis kukut, wis kemput ...
Nadyan nora bisa nyawiji
Nanging tresna aji lan suci, tresna sejati
Bakal dakrukti nganti tumekeng janji.

Gubugku, enjing 300812
 
 
K E P R A N A N

Sawengi datan bisa nendra
Sarira lungkrah tanpa daya

Kagodha angen-angen nyata
Wewayang gumawang aneng netra
Kelingan pait madu esemnya
Renyah gujenge gawe getering nala

Sareh sabar sikepnya
Njalari ati iki tan kuwawa endha
Nadyan kahanane wus yuswa
Nanging isih katon jatmika
Watak berbudi bawaleksana
Tansah sih mring sapadha-padha
Yekti pribadhi kang utama

Hmm...baya sapa ta priyangga kang dakcandra?
Yeku sang prabu Darmakusuma
Ratu gung binathara
Ing praja " Ujaring Kandha "
Ing endi kuwi papannya?
Embuh, aku dhewe tan uninga.
Lha.....?Minggu enjing, 300812
Biyung Amie Williams
 
*) Biyung Amie Williams, salah satu anggota Kusas Yang Kosisten pada Jalur Geguritan, Tinggal dan menetap bersama keluarganya di Ambarawa, sangat produktif dan mepublikasikan karyanya di Majalah Berbahasa Jawa di JAWA TENGAH. ( W Kusumo Amboro, Pemerhati Budaya Jawa )
Terbaru
25 Mei 2016 | 22:27
Banjir Kepung Kota Medan